Tag-arkiv: bandeord

Ny ordbog over talesprog

Universitet lancerer ny taleordbog, der giver mulighed for at høre autentiske samtalesituationer.

I dag lancerer Sprogforandringscentret på Københavns Universitet en ny taleordbog. Det sker i pressemeddelelsen under overskriften “talesproget har fået sin  egen ordbog”. Projektlederen for ordbogen, lektor Carsten Hansen, udtaler:

Ordbog over Dansk Talesprog skal ses som et supplement til de traditionelle skriftsprogsbaserede ordbøger. Vores undersøgelser viser at der er stor forskel på talesproget og skriftsproget, og det er det vi med Ordbog over Dansk Talesprog ønsker at synliggøre.

Ordbog over øj, ødh og ntødh

Det første udspil fra Ordbog over Dansk Talesprog er en demoordbog over danske udråbsord (også kaldet interjektioner): Ordbog over Danske Interjektioner. Udråbsordene er interessante, fordi de er forankrede i talesproget, og Ordbog over Danske Interjektioner viser ikke blot eksempler på udråbsord, der kan anvendes på flere forskellige måder i talesproget end i skriftsproget, men også på udråbsord der ikke findes i de traditionelle ordbøger. Det drejer sig fx om “ntødh”. Ordbog over Danske Interjektioner udfordrer derfor den traditionelle kategori for udråbsord.

Det er også muligt at høre emotivet “fuck” i flere forskellige versioner. Prøv at klikke her.

Frit tilgængelig og stadig i udvikling

Ordbog over Dansk Talesprog er en netbaseret ordbog, der er frit tilgængelig for alle – både den professionelle sprogforsker og den alment interesserede sprogbruger. Som netbaseret ordbog er
Ordbog over Dansk Talesprog dynamisk, og antallet af ordbogsartikler er konstant stigende. Når delprojektet Ordbog over Danske Interjektioner er færdiggjort, optager Ordbog over Dansk
Talesprog nye ordklasser, der er forankret i talesproget.

Ordbog over Dansk Talesprog findes på følgende hjemmeside: odt.hum.ku.dk