Undgå trafikpropper i teksten

Der er flere, der lider af den såkaldte substantivsyge. De laver de meningsbærende udsagnsord om til navneord og indsætter støtteverber. Det skaber trafikpropper og gør teksten unødvendigt tung.

Hurtigtip
Når “Else” og “Jon” blander sig i sproget, skal du passe på. Vær på vagt, når du roder med ord, der ender på -ing, -else eller -ion. 

Verbalsubstantiver bliver også kaldt for sætningsord, fordi de kan skjule en hel almindelig sætning med navneord og udsagnsord.  De hjælpes ofte på vej af de såkaldte modalverber, der ikke i sig selv bærer på mening. Det gør teksten tung at danse med.

Se blot på nedenstående formuleringer, der nemt kan omskrives, så der kommer bedre flow i teksten:

Hvorfor skrive:
Når man kan skrive:
Dine flyttekasser vil blive taget i opbevaring. Vi opbevarer dine flyttekasser.
Anvendelse af svejseudstyr ombord er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at bruge svejseudstyr ombord.
Der blev foretaget en undersøgelse af den forventede virkning af eftermontering af blindvinkelspejle på lastbiler i 2012. I 2012 undersøgte xx, hvilken virkning det ville have at eftermontere blindvinkelspejle på lastbiler.
Forpligtelsen til forsørgelse og omplacering af den gravide medarbejder påhviler arbejdsgiveren. Det er arbejdsgiverens pligt at forsørge og omplacere den gravide medarbejder.

Hold skarpt øje med -ing og -else

Verbalsubstantiverne kan ofte kendes på endelserne -ing, -ning, -en, -else eller -ion. I eksemplerne ovenfor er de unødvendige og kun med til at besværliggøre læsningen. Men de indgår også nemt i passive formuleringer, hvor den handlende er gemt.

Sådanne formuleringer kan naturligvis være gode nok i visse sammenhænge, og det behøver i øvrigt ikke altid være det enkle og ligefremme, der sejrer. Variation er mindst lige så vigtig, og sproget må aldrig blive sjælløst og kaloriefattigt. Generelt kan man dog sige, at jo flere substantiver, jo mere statisk og jo mindre levende fremstår teksten.
Som illustreret kan du meget nemt omskrive (og dermed forkorte) sætninger med verbalsubstantiver. Du trækker simpelthen det meningsbærende udsagnsord ud fra navneordet og bøjer det i stedet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *