Dansk Sprognævn hjælper politiet

Politiets breve skal gøres mere forståelige, og derfor har Rigsrevisionen bedt Dansk Sprognævn om hjælp.

Dansk Sprognævn har bl.a. set på sammenhængen mellem de tre dokumenter, som en anmeldelseskvittering består af. Nævnet har gransket teksterne og vurderet, i hvor høj grad den forurettede borger forstår indholdet.

fingeraftrykDansk Sprognævn er kommet frem til, dokumenterne i anmeldelseskvitteringen er “uhomogene, til dels svære at forstå og præget af modstridende og overflødig information”. Det er for meget op til den forurettede selv at vurdere, hvilke dele af informationen, der er relevante.

I forbindelse med arbejdet er Dansk Sprognævn derfor kommet med nogle konkrete anbefalinger.

Dansk Sprognævn tjener penge på rådgivning

Dansk Sprognævn har løbende indtægter fra rådgivningsvirksomhed, foredrag og kurser. Tidligere har nævnet bl.a. rådgivet DR om sproget. I sprognævnets rammeaftale for 2015 er et af målene at udvikle rådgivningstilbudene til særlige brugergrupper i den offentlige forvaltning.
 Dansk Sprognævn har i 2015 et budget på 11,4 mio. kr.

 

2 tanker om "Dansk Sprognævn hjælper politiet"

  1. Jeg vidste ikke, at DSN har egentlig indtægtsvirksomhed. Hvor kan man se, hvad de tjener penge på?
    På en måde ‘konkurrerer’ de vel så også med de kommercielle firmaer, der tilbyder sprogydelser, sprogpolitik mv?

  2. Hej Lasse

    DSN har mange opgaver og rådgiver især andre offentlige virksomheder. Du kan læse mere om deres opgaver her:
    http://www.dsn.dk/om-os/sprognaevnets-opgaver

    I nogle af de gamle årsberetninger er anført indtægter fra kursus og foredrag. Fx tjente sprognævnet i 2009 150.000 kr. som supplement til den ordinære drift ved denne form for virksomhed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *