Kommareglerne skal til serviceeftersyn

Dansk Sprognævn skriver på deres hjemmeside, at de har noteret sig den store interesse i offentligheden for kommareglerne. Nævnet vil derfor se på behovet for en eventuel justering af kommareglerne.

I den seneste tid er kommadebatten blomstret op på ny. Bl.a. har formanden for Dansk Sprognævn været i Kristeligt Dagblad, hvor han citeres for følgende:

Dansk Sprognævn kan ikke sidde overhørig, at mange mennesker er utilfredse, og at det hele sejler. Politikere fra begge sider af salen er også optaget af sagen. Vi er nødt til at reagere

Det kan i øvrigt virke som et paradoks, at Jørn Lund selv bruger det traditionelle grammatiske komma. Han følger derfor ikke nævnets generelle anbefaling om ikke at sætte komma foran ledsætninger.

Opdatering 22-04-15: Jørn Lund foreslår ‘frit komma’

Under arbejdstitlen ‘nyt nordisk komma’ foreslår Dansk Sprognævns formand nu et mere frit kommasystem. Det nye komma skal sættes efter sprogligt gehør og ikke være underlagt grammatiske regler i samme grad som den nye komma. I Politiken udtaler Jørn Lund:

Det frie komma skal være et mere kraftfuldt alternativ. Det skal kunne bruges uden grammatiske forkundskaber ud fra en mere musikalsk tilgang til sproget, hvor man ser på, hvad der naturligt hører sammen i en sætning.

Jørn Lund har fremlagt sit forslag på et bestyrelsesmøde i Sprognævnet og sendt det til nævnets medarbejdere.