Er korrekturlæser-uddannelser pengene værd?

Hold godt øje med, hvad du betaler for, hvis du overvejer at tage en korrekturlæseruddannelse. Det gælder især, hvis du i forvejen er sprogkyndig.

lupKorrekturlæser er ikke en beskyttet titel, og der findes ikke en officielt anerkendt uddannelse i Danmark. Der findes derimod forskellige private aktører, der mod betaling udbyder korrekturlæseruddannelser. Flere af dem lokker som bonus med, at man kan blive vist i et synligt register på deres hjemmeside. På den måde kan man fremstå som certificeret og dermed “blåstemplet” i forhold til aftagere af korrekturydelser. Men hold godt øje med, hvad du får for pengene. Som denne gennemgang viser, er det ikke sikkert, at du bliver synderligt udlært i håndværket at læse korrektur, hvis du eller din arbejdsgiver betaler for en “korrekturlæseruddannelse”.

I det følgende gives et lille overblik over tre korrekturlæseruddannelser.

 • Danske Sprogseminarer, der drives af cand.mag. Jane Hansen, udbyder både en grundlæggende og en videregående korrekturlæseruddannelse til en pris af 19.500 kr. ekskl. moms stykket. Begge uddannelser forløber over seks hele dage (9-16).
  Jane Hansen står selv opført som underviser, og hun har gennem sit firma en mangeårig erfaring i at undervise på diverse sprogkurser.
 • Rhetorica, der kalder sig selv et ‘kommunikationshus’, udbyder Den Danske Korrekturlæseruddannelse til en pris af 18.900 kr. ekskl. moms. Uddannelsen er på 39,5 timer med en eksamen på 3,5 timer.
  Bag uddannelsen står cand.mag. Kirsten Rask, der ifølge Rhetoricas hjemmeside har uddannet mere end 100 korrekturlæsere. Kirsten Rask må da også siges at være i besiddelse af et vældigt etos og kan med rette kaldes sprogekspert. Hun har udgivet en lang række bøger såsom ‘Korrekturlæserens grundbog’, ligesom hun fungerer som censor ved flere universiteter.
 • AROS er en kursusvirksomhed. Aros Korrekturlæseruddannelse koster 14.900 kr. ekskl. moms, og den forløber over fire undervisningsdage inkl. e-læring mellem undervisningsdagene.
  Cand.mag. Christel Sunesen er underviser,  og hun driver ved siden af selv et korrekturbureau ved navn KommaStreg. Aros oplyser på sin hjemmeside, at Marianne Rathje er censor ved eksamen, hvilket isoleret set må borge for en vis kvalitet. Marianne Rathje har været forsker ved Dansk Sprognævn i en årrække og arbejder nu som adjunkt på SDU.

Manglende fokus på korrektur som håndværk
Når man kigger nærmere på kursusmaterialet for de tre udbydere, er det fælles for dem,  at de har et stort fokus på grundig indføring i sprogrigtighed. Alle tre kursusudbydere har kraftigt fokus på grammatik, tegnsætning, klassiske faldgruber mv. I den forstand er uddannelserne i højere grad retskrivningskurser end oplæring i håndværket at være en korrekturlæser. Her adskiller Danske Sprogseminarers videregående uddannelse sig dog, da den netop går i kødet på selve håndværket.

Aros lover godt nok træning i avanceret korrekturlæsning ved siden af retskrivningskurset, men spørgsmålet er, om uddannelsens slutmål kan indfris på fire dage.

Rhetorica, der har slået sig stort op med sin uddannelse og dannet en forening af ‘Danske Korrektører’ (hvor medlemskab forudsætter, at man har taget uddannelsen), har har deres lektionsplan liggende på nettet. Her er der 10 lektioner, hvor de første 8 er undervisning i retskrivning. Derefter kommer der noget om bl.a. semikolon – og først derefter noget om korrekturlæsning i praksis. Og først i sidste lektion kommer der noget om it i korrekturlæsningen.

Kast ikke 20.000 kr. efter et retskrivningskursus
Har man i forvejen det retsproglige nogenlunde på plads uden at mestre håndværket, ser Danske Sprogseminarers videregående uddannelse ud til at være det rigtige valg. Firmaet tilbyder en gratis test, hvor du kan få svar på, om du er klar. Er du ikke, kan du dygtiggøre dig billigere (eller gratis) på nettet eller finde bedre alternativer end de her omtalte korrekturlæseruddannelser.

Det tager flere år at blive en dygtig og effektiv korrekturlæser, og sprogets mange facetter og faldgruber kommer man under alle omstændigheder ikke igennem på en uge. Ønsker man at arbejde professionelt med korrektur, skal man derfor gøre sig klart, at ingen af disse uddannelser automatisk kvalificerer til branchen.

Har du taget en af de omtalte uddannelser, må du meget gerne dele dine erfaringer her.

9 tanker om "Er korrekturlæser-uddannelser pengene værd?"

 1. Jeg har bestået Danske Sprogseminarers Dansk korrekturlæseruddennelse – videregående i maj 2014. Og jeg er meget enig i Sprogforums vurdering, at uddannelsen klæder kursisten godt på til håndværket: korrekturlæsning. Der er en grundig indføring i Dansk Retskrivning og en lige så grundig indføring i, hvordan man omsætter sin viden til hurtig, sikker og effektiv korrekturlæsning. Man introduceres til helt centrale hjælpemidler og værktøjer, digitale såvel som analoge. Jane Hansen og Marianne Bach Nielsen er seriøse, kompetente og stærkt inspirerende undervisere.

 2. Hvordan skal man tage ovenstående kritik alvorligt, når skribenten enten ikke har besøgt nogen af de nævnte kurser endsige sat sig ordentlig ind i, hvad der undervises i. At beskrive Rhetoricas korrekturlæseruddannelse som et kursus i retskrivning er som at kalde arkitektuddannelsen for et udvidet tegnekursus.
  Ja, der er en god del grammatik, retstavning og tegnsætning i kurset inklusive sproglige fælder, men det er vel for hulen også forudsætningen for at kunne finde fejlene. At sproglige fejl så ikke er det eneste, der indgår i korrekturlæsning, er selvsagt.
  Sidst, men langtfra mindst er underviseren på Rhetoricas kursus, cand.mag. Kirsten Rask, en erfaren korrekturlæser, så det borger for kvaliteten.

 3. Hej Erik
  Der er tale om et kort overblik, hvor der er taget udgangspunkt i offentligt tilgængeligt kursusmateriale. Det fremgår også af artiklen.
  Rhetorica har sin kursusplan med de enkelte delelementer liggende på nettet (den ser i øvrigt ud til at være ændret, siden denne artikel blev skrevet), og derfor er det jo ikke svært at lure, hvad der prioriteres i uddannelsen. IT i korrekturlæsningsprocessen kommer ifølge planen først ind i sidste lektion.
  At læse korrektur handler i høj grad om at levere ordentlig feedback til sin modtager. I dag stort set aldrig via gammeldags korrekturtegn (som modtageren alligevel ikke forstår), men ved at træne i at kommunikere belæg for rettelser, forslag til forbedringer med videre via IT. Det handler også om at mestre korrektur i andre digitale formater end Word såsom PDF og InDesign. Det er særligt den slags kompetencer, der er vigtige i forhold til det praktiske arbejde med korrektur.

  Pointen i artiklen er, at hvis man er dygtig til retskrivning, vil rigtig mange af uddannelsens elementer være overflødige. Til gengæld savnes der andre vigtige elementer.

  1. Tak for dit svar! – det var godt, du præciserede pointerne i din artikel 🙂

 4. Hej moho

  Jeg har forgæves søgt efter information på denne side om, hvem der står bage denne hjemmeside, men kan ikke finde det. Hvem er I? Og hvem er du, moho, der ikke vil have dit navn frem? Det er da dybt useriøst. Du pletter andre folks navne til med en overfladisk sammenligning uden at ville stå frem.

  Venlig hilsen
  Susan Lund
  Aros Kurser

 5. Kære Susan Lund, Aros Kurser

  Det står dig frit for at tage til genmæle. Du bruger kræfterne forkert.
  Der er ingen skjult dagsorden. Jeg har ingen aktier i nogen af firmaerne (eller grund til at skjule min identitet).

  1. Det lyder godt, moho, så jeg glæder mig til at kunne læse mere om, hvem der står bag dette forum.

   1. Jeg tror ikke, det står et større konsortium af multinationale selskaber bag. Det er nok nærmere arbejdsløse akademikere, skal du se.
    Du kan da bare bruge kontaktformularen øverst, hvis du vil i kontakt med siden? Jeg er intet andet end en ydmyg skribent.

 6. Pointen er måske også, at disse kurser kalder sig ‘korrekturlæseruddannelse’. Det er nok at tage munden for fuld ift. et forløb på 4-5 dage. Måske ‘introducerende kursus’ ville være mere dækkende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *